Orvosi ellátás

A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek (biztosítottak, nyugdíjasok vagy kiskorúak) horvátországi tartózkodásuk során ugyanolyan feltételekkel vehetik igénybe a sürgősségi ellátásokat, mint a horvát biztosítottak. Sürgősségi ellátásnak minősül minden olyan ellátás, amely a horvátországi tartózkodás ideje alatt merül fel, és nem várhat a Magyarországra való visszatérésig. Teljesen térítésmentesek az életmentő- illetve elsősegély-ellátások. Az egyéb ellátásokért a magyar biztosítottaknak ugyanolyan mértékű önrészt kell fizetni, mint a horvát biztosítottaknak. Az önrész mértéke általában a költségek 15%-a, kórházi ellátás esetén a költségek 30%-a. A horvát orvos által felírt receptek a patikákban válthatók be teljes térítés ellenében. A sürgősségi ellátást a magyar turista az Európai Egészségbiztosítási Kártyával veheti igénybe olyan egészségügyi szolgáltatóknál, akik a Horvát Egészségbiztosítási Intézettel szerződéses viszonyban vannak. Mivel az üdülőövezetben működő horvát orvosok jelentős része nem szerződött szolgáltató, célszerű közvetlenül kórházhoz vagy rendelőintézethez fordulni. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát csak az a horvát orvos köteles elfogadni, aki szerződött szolgáltatóként van feltüntetve. A Kártyát a lakóhely szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár állítja ki ingyenesen. Érvényességi ideje alap esetben 12 hónap, nyugdíjasoknál 36 hónap. Mivel a kártya kiadása akár 30 napot is igénybe vehet, ezért célszerű időben intézkedni a kiváltást a kiutazás előtt. A kiállításához szükséges a személyazonosságot igazoló okmány, a társadalombiztosítási (TAJ) kártya, a jogosultságot bizonyító okmányok (pl. munkáltatói igazolás, nyugdíjas igazolvány, hallgatói jogviszony-igazolás. stb.) Az Európai Egészségbiztosítási Kártya bemutatását követően az ellátás igénybevevőjének - amennyiben állapota megengedi - egy kétnyelvű nyilatkozatot kell kitöltenie, melyen fel kell tüntetnie a Kártya vagy az azt helyettesítő nyomtatvány adatait. Amennyiben a magyar egészségbiztosítási szolgáltatásaira jogosult személy a horvátországi sürgősségi ellátás során nem tudja bemutatni a Kártyát, a horvát egészségügyi szolgáltató az ellátásról számlát állít ki, melynek összegét az ellátás igénybevevőjének kell kifizetnie. A hazatérést követően lehetőség van arra, hogy a kifizetett eredeti számla alapján az illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztár a horvát egészségbiztosítás által térítendő mértéket utólagosan megtérítse. A biztosított által közvetlenül fizetendő önrészek megtérítésére azonban ilyen esetben sincs mód. Szükség esetén a Horvátországban bekövetkezett keresőképtelenség alapján is megállapítható magyar táppénz, ennek feltétele a keresőképtelenség bekövetkezésének igazolása. Ilyen esetben a magyar biztosítottnak a horvát orvos keresőképtelenségi igazolását a haladéktalanul el kell juttatnia a Horvát Egészségbiztosítási intézet területileg illetékes hivatalához, amely hivatalosan igazolja az illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztár felé a keresőképtelenséget.

Honlap készítés